ფარშევანგი

ფარშევანგი

ფარშავანგი მონოტიპიურ სახეობად ითვლება ე. ი. არ იყოფა ქვესახეობებად, თუმც ...

სრული ინფორმაცია