გთავაზობთ საუკეთესო ხარისხის,ფრინველის,საინკუბაციო კვერცხს.კვერცხის ხარისხი გამომდინარეობს ჯანსაღი ოჯახებიდან,რომლებიც მიღებულია, უცხოეთიდან შემოტანილი კვერცხიდან, მათი სრულფასოვანი კვებიდან,ოჯახის პრაქტიკული დაგეგმარებიდან.ჩვენთან ხაზები და ფერები დაცულია.ვიცავთ როგორც შენახვის ტემპერატურულ რეჟიმს,ასევე მკაცრად კონტროლდება ვადა.