ინგლისური თეთრი მწყერი

ინგლისური თეთრი მწყერი

ფრინველები

,ინგლისურ თეთრ მწყერს გააჩნია თეთრი შებუმბვლა, მუქი თვალები. დედლების ცოცხალი მასაა დაახლოებით 142 გ, კვერცხმდებლობა _ 280 ცალი წელიწადში. ინგლისური შავი მწყერი მიღებულია იაპონური მწყერისაგან მუტაციით. ისინი მასით აღემატებიან იაპონურ მწყერს (5-7%), მაგრამ ჩამორჩებიან მას ზრდის სისწრაფით და კვერცხმდებლობით.

Address

N/A

Phone

N/A

Email

N/A

Website

N/A