ფარაონის ჯიშის მწყერი

ფარაონის ჯიშის მწყერი

ფრინველები

,ფარაონის ჯიშის მწყერის შეფერილობა ისეთივეა, როგორიც იაპონურის. ცოცხალი მასა დედლებისა შეადგენს 235 გ-ს და მერყეობს 160-დან 310 გ-მდე. მამლების _ 160-დან 265 გ-მდე, კვერცხმდებლობა _ 220 ცალი წელიწადში.

Address

N/A

Phone

N/A

Email

N/A

Website

N/A